Kan jag överlåta en byggnad på ofri grund?

Ja, byggnad på ofri grund (marken byggnaden står på ägs av någon annan) kan ges bort som gåva. Byggnaden räknas inte som fast egendom och ägarbyte behöver därför inte registreras hos Lantmäteriet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka