Är det möjligt att uppställa ett villkor om nyttjanderätt vid gåva av fastighet?

Ja, det är möjligt att uppställa ett villkor om livslång nyttjanderätt till fastighet. Detta är vanligt vid överlåtelse av fastighet från föräldrar till barn.

Skriv Gåvobrev
Gå tillbaka