Kan en god man upprätta gåvobrev

Ja, en god man kan skriva gåvobrev å huvudmannens vägnar, så länge det ligger i huvudmannens intresse och syftet är att hjälpa hen att förvalta sin egendom.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka