Spelar det någon roll om jag använder mig av ett gåvobrev eller ett köpekontrakt?

Nej. Oavsett vilken rubrik som satts på avtalet är det avsikten bakom avtalet och det verkliga syftet bakom avtalet som avgör. Finns det en gåvoavsikt ska det anses vara en gåva. Finns ingen gåvoavsikt ska det anses vara fråga om ett köp. En gåva kännetecknas av att övergången är frivillig och att det finns en gåvoavsikt. Är tanken att betalning ska utgå är det inte fråga om en gåvoavsikt.

En gåva räknas inte som en avyttring och gåvogivaren ska inte beskattas för gåvan. Istället inträder gåvotagaren i gåvogivarens skattemässiga situation i enlighet med kontinuitetsprincipen, vilket innebär att gåvotagaren övertar det skattemässiga anskaffningsvärde gåvogivaren hade till gåvan.

Läs mer i vår stora guide om gåvobrev

Andra har även sökt på

Gå tillbaka