Hur länge är man bunden av ett kompanjonsavtal?

Avtalet slutar att gälla när man bestämt att det ska göra det, om man har kommit överens om det i förväg. Man kan också bestämma att det måste sägas upp för att sluta gälla. Då slutar avtalet att gälla efter viss uppsägningstid. Om ingen uppsägningstid har avtalats är den i regel sex månader.

Skriv Kompanjonsavtal
Gå tillbaka