Kan ett konsultavtal gälla tills vidare?

Ett konsultavtal kan vara begränsat till ett visst uppdrag på viss tid eller pågå tills vidare med en uppsägningstid.

Läs mer i vår stora guide om konsultavtal

Skriv Konsultavtal
Gå tillbaka