Kan konsulten fritt använda sig av underkonsulter?

I konsultavtalet kan ni komma överens om huruvida konsulten ska få använda sig av underkonsulter för utförandet av uppdraget eller inte. Ibland kan det ha stor betydelse för uppdragsgivaren vem som faktiskt utför uppdraget och då är det viktigt att parterna har gjort upp om det på förhand.

Skriv Konsultavtal
Gå tillbaka