Varför ska man inte använda mallar för konsultavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur konsultavtal kan skrivas. Ni kan med andra ord inte vara säkra på att mallen avser just ert konsultuppdrag eller er situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation kommer ni att besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själva fylla i vilka alternativ som ni vill ha med i ert konsultavtal. Konsultavtalet skapas på så sätt utifrån era specifika förhållanden och ni får ett konsultavtal som är skräddarsytt. Dessutom kan ni rådgöra med våra jurister om ni känner er osäkra. 

Läs mer i vår stora guide om konsultavtal

Skriv Konsultavtal
Gå tillbaka