Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vilken lag gäller för konsultförhållandet?

Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar konsultavtal. I stället får ledning sökas i t.ex. köplagens bestämmelser och vad Högsta domstolen bestämmer genom sina avgöranden.

Skriv Konsultavtal
Gå tillbaka