Vilken lag gäller för konsultförhållandet?

Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar konsultavtal. I stället får ledning sökas i t.ex. köplagens bestämmelser och vad Högsta domstolen bestämmer genom sina avgöranden.

Skriv Konsultavtal
Gå tillbaka