Finns några krav på köpeavtalets form och innehåll?

Nej, ett muntligt köpeavtal är också giltigt. Om ett köpeavtal som innehåller ”luckor” upprättas (d.v.s. ett avtal som inte fullständigt reglerar parternas förpliktelser mot varandra), så kommer köplagen att fylla ut avtalets luckor. Köplagen är den lag som gäller för köp mellan företag, men även för köp mellan privatpersoner. Köplagen är en s.k. dispositiv lag, vilket betyder att köplagens bestämmelser gäller om parterna inte avtalat om annat.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka