Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan enligt köplagen?

Om parterna inte avtalat om annat gäller följande: Före leverans/överlämnande: Köplagen innehåller ingen bestämmelse om att köparen är skyldig att undersöka varan före leveransen/överlämnandet. Köparen har dock all anledning att undersöka varan om säljaren uppmanat honom att göra det.

Om köparen, trots säljarens uppmaning, väljer att inte undersöka varan före leveransen/överlämnandet kan detta få till följd att köparen inte får göra felet gällande mot säljaren. Samma sak gäller om köparen har undersökt varan men inte upptäckt ett fel som han borde ha upptäckt.

Efter leverans/överlämnande: Om undersökning är sedvanlig i den bransch köparen och säljaren är verksamma i, så ska köparen undersöka varan efter leverans/överlämnande. Om köparen inte undersöker varan så kan detta påverka hans möjligheter att göra fel gällande mot säljaren.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka