Få 20% på juridiska dokument med jurist, ange ERBJUDANDE20 i fritextfältet vid bokningen. Gäller t.o.m. 28/3.

Har köparen rätt till skadestånd?

För att köparen ska ha rätt till skadestånd måste han kunna bevisa att felet beror på att säljaren har varit oaktsam. Köparen måste också visa att han lidit en ekonomisk skada för att skadestånd ska komma i fråga.

Skriv Köpekontrakt - Allmänt

Andra har även sökt på

Gå tillbaka