Vad innebär riskens övergång i ett köpekontrakt?

Risken är ett begrepp som tar sikte på vilken av parterna som ska betala för varan om den t.ex. kommer bort under leveransen eller förstörs p.g.a. någonting som inte beror på någon av parterna. Riskens övergång bestämmer vid vilken tidpunkt betalningsansvaret för varan övergår från säljaren till köparen. Parterna kan genom köpekontraktet bestämma när riskens övergång ska ske. Vanligtvis är detta en fråga som hänger samman med hur leverans/överlämnande av varan sker.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka