Vad innebär ett återtagandeförbehåll?

Om köparen dröjer med betalning kan säljaren kräva att köpet ska återgå, d.v.s. häva avtalet, vilket förutsätter att betalningsdröjsmålet är ett väsentligt avtalsbrott för säljaren. Om varan har överlämnats till köparen innan betalning har skett, t.ex. när varan köpts på kredit, så krävs ett återtagandeförbehåll (även kallat ägarförbehåll) för att säljaren ska få ta tillbaka varan. Ett återtagandeförbehåll är ett villkor i avtalet där säljaren förbehåller sig rätten att återta varan om köparen inte betalar. Om inget återtagandeförbehåll finns i avtalet saknar säljaren rätt att ta tillbaka varan. Ett återtagandeförbehåll kan dock inte alltid göras gällande, t.ex. om säljaren har gett köparen frihet att sälja varorna vidare. Samma sak gäller om de varor som har sålts är av sådant slag att det är svårt att återta dem, t.ex. varor som infogas i andra varor, såsom takpannor och reservdelar.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka