Avtalet säger att varan är i ”befintligt skick”, vad innebär det?

Detta är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Friskrivningen används ofta vid försäljning av begagnade varor. Vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid ett normalt bruk får köparen inte reklamera hos säljaren.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka