Vad betyder dröjsmål?

Dröjsmål föreligger när någon av parterna för sent fullgör det han enligt avtalet ska fullgöra. Något förenklat skulle man kunna kalla dröjsmål för ”försening”. Dröjsmål tar huvudsakligen sikte på två situationer, nämligen då köparen är sen med betalning eller då säljaren är sen med leverans. Man kan även tänka sig andra situationer där dröjsmål föreligger, t.ex. då köparen är sen med avhämtning av varan. Frågan om när dröjsmål föreligger avgörs av vad som står i köpeavtalet. Ett exempel är att det i avtalet står att betalning ska ske den 1 januari 2023, men betalning sker först den 2 januari 2023.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka