Vad innebär det att friskriva sig?

En friskrivning kan innebära att parterna så att säga ”avtalar bort” möjligheten att t.ex. kräva prisavdrag eller skadestånd i anledning av ett fel på varan eller ett dröjsmål. När begagnade varor säljs är en vanlig friskrivning att varan säljs i s.k. befintligt skick. Detta innebär, något förenklat, att köparen får räkna med att varan har de fel som begagnade varor av samma slag i allmänhet har. Om ett sådant fel skulle visa sig föreligga så innebär friskrivningen att köparen inte kan kräva t.ex. reparation eller prisavdrag.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka