Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Vad innebär en garanti från säljaren?

Vad en garanti innebär beror helt på vad garantin innehåller. Normalt innebär en garanti att säljaren måste avhjälpa alla fel som uppkommer om han inte kan bevisa att felet inte beror på honom eller inte fanns där innan försäljningen. Om inte säljaren kan bevisa att felet uppstått på grund av köparens felaktiga eller onormala användning, är denne skyldig att avhjälpa felet, omleverera etc. En funktionsgaranti i ett år innebär till exempel att köpeobjektet ska fungera såsom beskrivs i specifikationer/avtalet eller såsom köparen hade anledning att förvänta sig med anledning av årsmodell, pris med mera.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka