Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Om det är fel på varan, kan jag då ångra mig?

Om inget annat har överenskommits har köparen vissa rättigheter om det är fel i varan. Att ångra sig, d.v.s. häva köpet, p.g.a. felet är dock det sista alternativet om felet är relativt lindrigt. Före ett hävande har säljaren rätt att avhjälpa felet eller sätta ner priset. Skulle felet däremot vara betydligt kan köparen ha rätt att häva köpet.

Skriv Köpekontrakt allmänt
Gå tillbaka