Vad gäller enligt köplagen när varan är felaktig?

Vad som gäller när varan är felaktig beror i första hand på vad som avtalats. Vanligen kan köparen efter reklamation begära att säljaren reparerar eller på annat sätt åtgärdar felet, t.ex. genom ny leverans. Dessutom kan köparen vanligen begära prisavdrag eller hävning, d.v.s. att köparen lämnar tillbaka varan och återfår de pengar han eller hon betalat. En gemensam benämning för dessa åtgärder är påföljder.

Om parterna inte avtalat om något särskilt gäller köplagens regler om påföljder. Trots att ingenting har avtalats om varans skick kan köparen göra påföljder gällande i de fall varan inte uppfyller ”normal” standard. En avvikelse från normal standard brukar uttryckas med att varan inte är ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. Ett exempel på detta är att köparen köpt spik som visar sig vara sönderrostad, och därför inte kan användas för att spika ihop brädor.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka