Vilka andra åtgärder kan krävas i samband med köpet?

Vid sidan av själva avtalet kan det ibland krävas andra åtgärder i samband med att det sålda ska övergå från en ägare till en annan. Om en bil säljs ska den nya ägaren registreras, detsamma gäller en avställd motorcykel som ska tas i trafik igen. Det är bra att i köpekontraktet nämna sådana nödvändiga åtgärder.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka