Hur ska varan levereras?

Parterna bestämmer genom avtalet hur och när varan ska levereras. Parterna kan också välja vem som ska stå för transport. Om inget avtalas mellan parterna gäller köplagens regler, vilket medför att säljaren som huvudregel ska hålla varan tillgänglig för avhämtning.

Skriv Köpekontrakt allmänt
Gå tillbaka