Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Vad kan köparen göra vid fel?

Köparen måste reklamera inom skälig tid från dess han märkt eller borde märkt felet, d.v.s. meddela säljaren om felet. Köparen ska i samband med detta eller skälig tid därefter meddela om vilka krav han tänker rikta mot säljaren. I första hand kan köparen kräva att felet åtgärdas eller att en ny vara levereras. Om detta inte kommer på fråga eller om säljaren inte fullföljer sin plikt får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet.

Skriv Köpekontrakt - Allmänt
Gå tillbaka