Behövs det en äkthetsstämpel för att ett testamente ska vara giltigt?

Nej, det krävs inte någon typ av stämpel för att ett testamente ska vara giltigt. Däremot så krävs det att testamentet är skriftligt, egenhändigt undertecknat och bevittnat på ett korrekt sätt.

Läs mer i vår stora guide om testamente

Skriv Testamente
Gå tillbaka