Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin död.

Skriv Testamente
Gå tillbaka