Vem kan bevittna ett testamente?

Det ställs strikta krav på vilka som får vara testamentsvittnen.

De får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare, dvs. den som ska ärva något,
De måste vara över 15 år gamla,
De måste vara vid sina sinnens fulla bruk,
De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamentet,
De får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led, dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn,
De får inte vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar,
Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder.

Läs vår stora guide om testamente

Andra har även sökt på

Gå tillbaka