Kan ett testamente vara muntligt?

Ett testamente kan som huvudregel inte vara muntligt. Om en person på grund av sjukdom eller nödfall inte kan upprätta ett testamente i enlighet med de formkrav som finns i lag kan personen göra ett så kallat nödtestamente. Ett nödtestamente kan göras muntligen i sällskap av två vittnen. Ett nödtestamente är dock bara giltigt i maximalt tre månader.

Läs mer i vår stora guide om testamente

Andra har även sökt på

Gå tillbaka