Vad innebär nyttjanderätt som ges till någon i ett testamente?

Nyttjanderätt på en fastighet i ett testamente ger någon rätt att bo i fastigheten trots att det finns andra delägare i den. Övriga delägarna får inte sälja fastigheten utan nyttjanderättshavarens samtycke. Den som nyttjar fastigheten har rätten att förvalta den och även tjäna pengar på den, men får inte sälja eller hyra ut fastigheten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka