Hur gör jag när jag vill skriva om mitt testamente?

Ett testamente är giltigt till dess att det förstörs eller återkallas skriftligen. Det säkraste är att förstöra testamentet.

Skriv Testamente
Gå tillbaka