Vad innebär ett testamente med förbehåll om förköpsrätt?

Förbehåll om förköpsrätt betyder att övriga delägare har förtur till köp när någon som ärvt en fastighet tillsammans med andra vill sälja sin andel av fastigheten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka