Hur länge gäller ett testamente?

Det finns ingen tidsgräns för hur länge ett testamente gäller. Det gäller tills det återkallas skriftligen eller förstörs av den som skrivit det. 

Skriv Testamente
Gå tillbaka