Vad menas med inbördes testamente?

Makar, sambor, syskon och även vänner kan upprätta ett gemensamt testamente, vilket innebär att man ger varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom. Efterlevande make har visserligen arvsrätt enligt lag, men får då egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt betyder att den efterlevande får spendera egendomen på önskat sätt men att han eller hon inte får testamentera bort arvet eller ge bort en alltför stor del av detta som gåva till någon annan.

Detta på grund av att egendomen från den först avlidne ska fördelas mellan hans eller hennes arvingar enligt lag efter att också den efterlevande partnern har gått bort. Till exempel har så kallade särkullbarn (barn från tidigare förhållande) rätt att få ut sin laglott direkt vid en förälders bortgång, även om denne har testamenterat egendomen till sin efterlevande partner. Särkullbarnet har vid den efterlevande partnerns död (om denne ärvt med fri förfoganderätt) rätt att få ut resten av sin arvslott (med avdrag för laglotten) från den del av kvarlåtenskapen som härrör från sin förälder, alltså den först avlidne.

Läs vår stora guide om testamente

Andra har även sökt på

Gå tillbaka