Vad innebär ett legat i ett testamente?

Ett legat betyder ett en viss egendom eller ett visst belopp ska ärvas av en viss person (legatarie). Denna person är inte någon av dödsbodelägarna och behöver inte kallas till bouppteckningen.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka