Vilka möjligheter finns att bestämma vem som ska ta hand om arvet till mitt barn?

Genom att upprätta ett testamente kan du uttrycka vem du önskar ska förvalta arvet till ditt barn om du skulle gå bort innan barnet uppnått myndig ålder. Om det finns en önskan om att förvaltningen inte ska ske av barnets vårdnadshavare finns en möjlighet att välja vem som ska ha den rätten istället. En sådan person kallas för särskild förvaltare. En bestämmelse om särskild förvaltare behöver se ut på ett visst sätt för att bli giltig, om du är osäker bör du rådfråga en av våra jurister.

Läs vår stora guide om testamente

Andra har även sökt på

Gå tillbaka