Kan vem som helst skriva ett testamente?

Huvudregeln är att en person måste ha fyllt 18 år för att kunna skriva ett testamente. Från huvudregeln finns två undantag. Första undantaget gäller den som är eller har varit gift, det andra undantaget gäller den som fyllt 16 år och äger egendom som denne har rätt att bestämma över själv. I övrigt är testamenten som upprättats under inverkan av psykisk störning utan verkan. Däremot så kan den som är ställd under förvaltarskap fortfarande upprätta testamente om han eller hon vill.

Läs mer i vår stora guide om testamente

Andra har även sökt på

Gå tillbaka