Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Ärver efterlevande make enskild egendom?

Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte rätten till arv för efterlevande make. Efterlevande make ärver med andra ord även enskild egendom med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen går tillbaka till den avlidne makens arvingar efter bådas bortgång. Om make inte ska få rätt att ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente.

Skriv Testamente
Gå tillbaka