Är det krav på att man måste ha uppdragsavtal?

Det finns inget krav på att man måste ha ett uppdragsavtal, men att inte ha ett medför stora risker. Fördelen med ett uppdragsavtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget. Det är också viktigt för att klargöra att uppdragstagaren är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren. Finns inget avtal är det risk att förhållandet tolkas som ett anställningsförhållande, vilket medför att t.ex. lagen om anställningsskydd gäller. Man kan också tydliggöra vem som har rätt till resultatet av arbetet uppdragstagaren utför samt att uppdragstagaren inte får arbeta hos en konkurrent o.s.v.

Skriv Uppdragsavtal
Gå tillbaka