Vad är skillnaden mellan ett uppdrag och en anställning?

Skillnaden är att en uppdragstagare är fristående i förhållande till uppdragsgivaren samt att det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar uppdragsavtal. Till skillnad från vad som gäller i ett anställningsförhållande gäller alltså inte lagen om anställningsskydd mellan en uppdragstagare och en uppdragsgivare.

Skriv Uppdragsavtal
Gå tillbaka