Den stora guiden för dig som vill starta företag

Den stora guiden för dig som vill starta företag

Vad händer om en delägare skiljer sig eller blir sjuk under en längre tid? Hur löser delägarna ut arvingar från bolaget och hur skyddar jag bolagets hemligheter? Det och andra viktiga saker att tänka på, förklarar juristen i del två av den stora guiden för dig som vill starta företag.

Fråga: Vad händer om en delägare blir sjuk en längre tid?

Juristen svarar: Med hjälp av aktieägaravtalet kan delägarna komma överens om att inlösen av aktier ska ske om en delägare blir sjuk under en längre tid. I avtalet regleras även hur bolaget ska värderas och vad som ska gälla vid en överlåtelse av aktier.

Om delägaren går bort kan de övriga delägarna behöva lösa ut eventuella arvingar. För att detta ska vara möjligt måste det finnas en hembudsklausul i bolagsordningen eller i ett aktieägaravtal. 

Fråga: Vad händer om en av delägarna går bort?

Juristen svarar: Om någon av delägarna går bort kan man se till att aktierna skyddas genom ett aktieägaravtal, även kallat kompanjonsavtal. Värdet av aktierna ska vanligtvis ska tillfalla delägarens arvingar men för att trygga upp för andra delägare är det en god idé att se över en kompanjonsförsäkring som innebär att delägarna tecknar varsin livförsäkring. Denna kan ägas av delägarna eller av företaget. Om ni ser till att ha både en kompanjonförsäkring samt ett aktieägaravtal/kompanjonavtal har ni större möjlighet att lösa ut den avlidne delägarens arvingar.

Många gånger är det ett krav att ha ett aktieägaravtal för att ta en kompanjonsförsäkring.

Läs vår stora guide om aktieägaravtal

Fråga: Delägarna i bolaget är gifta på varsitt håll, vad händer om någon av oss skiljer sig?

Juristen svarar: Det man bör tänka på när man är gift, eller ska gifta sig – är att vid en eventuell separation ska värdet av allt ni äger delas lika. Det spelar ingen roll att du startade företaget innan du gifte dig, värdet av all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Fråga: Jag ska ta in en konsult som bygger min hemsida, men jag har hört att konsulterna äger rättigheterna till det de producerat, är det så?

Juristen svarar: Här är det viktigt att bolaget och konsulten tydliggör vad uppdraget ska omfatta, så som hur lång tid uppdraget kommer ta, när det ska vara klart samt vilket pris och vad som förväntas av produkten.

Många pratar om detta, i ett muntligt avtal – eller mejlar i bästa fall men när det gäller större uppdrag är det väldigt viktigt att det skrivs ner i ett konsultavtal.

Viktigt är också att reglera vad som ska ske vid förseningar.

Det viktigaste av allt är kanske att tydliggöra vem som ska ha rätt till arbetsresultatet, annars kan det hända att det är en konsult som äger din logga eller andra designelement.

Fråga: Men om jag anlitar en konsult får ju denna person mycket info om mitt bolag – hur skyddar jag det?

Juristen svarar: Ju fler personer du släpper in i din verksamhet desto fler är det som får insyn i företaget, del av dess know-how och tillgång till företagskänslig information.

I konsultavtalet eller uppdragsavtalet kan ni skriva in en klausul om sekretess som gäller åt båda hållen.

Skriv korrekt aktieägaravtal

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar