Framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare som utses av tingsrätten.

Gå tillbaka