Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Är aktieägaravtal reglerade i någon lag?

Det finns ingen lag som säger att man måste skriva ett aktieägaravtal, det är en intern överenskommelse mellan aktieägarna i bolaget. Det är till skillnad mot bolagsordningen inte heller ett offentligt dokument. Det är viktigt att aktieägaravtalet och bolagsordningen inte krockar med varandra, då bolagsordningen ofta har företräde.

Skriv Aktieägaravtal
Gå tillbaka