Måste ett aktieägaravtalet se ut på något speciellt sätt?

Nej, det finns inga särskilda krav för hur avtalet ska se ut. Däremot får det inte strida mot lag, det finns exempelvis vissa bestämmelser i Aktiebolagslagen som inte går att avtala bort.

Skriv Aktieägaravtal
Gå tillbaka