Ska aktieägaravtal registreras hos bolagsverket?

Nej, ett aktieägaravtal är en intern överenskommelse mellan aktieägarna som ofta hålls hemligt mellan parterna. Det ska alltså till skillnad mot bolagsordningen inte registreras hos Bolagsverket och är därför inte heller en offentlig handling.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Skriv Aktieägaravtal
Gå tillbaka