Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad är syftet med en bolagsstämma?

På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rätt att besluta i frågor som rör aktiebolaget. Ordföranden för bolagsstämman ska se till att protokoll förs så att de aktieägare som inte var närvarande ska kunna se vad som beslutats.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll
Gå tillbaka