Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Får aktieägare som inte kan närvara ha ett ombud?

Ja. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll

Andra har även sökt på

Gå tillbaka