Hur ofta ska ordinarie stämma hållas?

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma. Ordinarie stämma kallas därför även för årsstämma.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka