Vad är syftet med en bolagsstämma?

På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rätt att besluta i frågor som rör aktiebolaget. Ordföranden för bolagsstämman ska se till att protokoll förs så att de aktieägare som inte var närvarande ska kunna se vad som beslutats.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka