Kan jag följa en mall när jag skriver bolagsstämmoprotokoll?

Det går att använda en mall för att skriva ett bolagsstämmoprotokoll men risken finns att mallen inte fångar upp just dina förutsättningar och situation.

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur bolagsstämmoprotokoll kan skrivas. Du kan inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

När du skriver ett bolagsstämmoprotokoll med vårt digitala verktyg så resulterar det i ett bolagsstämmoprotokoll anpassat efter dina svar och situation. Dessutom till fast pris och med 30 dagar kostnadsfri ändringsrätt. Och framförallt vet du att det är juridiskt korrekt. 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka