Det ska läggas fram förslag om att emittera nya aktier, finns detta i protokollet?

Ja, bolagsstämmoprotokollet täcker alla vanliga beslut som tas under en bolagsstämma. Det finns en guide för vilka uppgifter för emissionen som ska fyllas i, oavsett om det är en nyemission eller en fondemission.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka