När ska man föra bolagsstämmoprotokoll?

Ett bolagsstämmoprotokoll måste föras medan stämman pågår. Vid alla typer av bolagsstämmor har bolagsstämmans styrelse enligt lag en skyldighet att upprätta ett bolagsstämmoprotokoll.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka